Werk

Ik ben werkzaam op het Pleysier College Westerbeek in Den Haag waar ik al meerdere jaren informatica als eindexamenvak geef aan leerlingen in 4/5 Havo en 4/5/6 Vwo.

Het Pleysier College Westerbeek is een VSO school (voortgezet speciaal onderwijs) en onze doelgoep zijn leerlingen van 12 tot en met 19 jaar met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden. Er wordt diplomagericht onderwijs aangeboden (vmbo-tl, havo en vwo) en we zijn gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Door gericht uitstroombeleid wordt er gestreeft naar een warme aansluiting met het ROC, het HBO en de Universiteit.