Leerjaar 4

Hier zijn de verschillende onderdelen van mijn portfolio voor het laatste schooljaar te vinden:

  • Afstuderen vak (technisch) 
  • ​Afstuderen beroep (onderwijskundig) 
  • Schoolstage en Proeve van Bekwaamheid