Leerjaar 2

Tijdens het tweede leerjaar zijn onderstaande vakken succesvol afgerond:

Technische vakken ​
Object Georiënteerd Programmeren (ENPT-VI5.V.15)
Server Infrastructuur (ENPT-VI6.V.15)
Security Privacy Ethiek (ENPT-VI7.V.15)
Project Robotica (ENPT-VT8.V.15) 

WERO
​Leerwerkplan (ENPT-W5.V.14)
Onderzoeksrapportage (ENPT-W6.V.14) 
Schoolstage B (ENPT-W7.V.14)
Portfolio in wording Assesment (ENPT-W8.V.14)

Beroepsvoorbereidende vakken
Begeleiden (ENPT-B5.V.14)
Passend onderwijs (ENPT-B6.v.14)
Kleurrijke school (ENPT-B7.V.14)
Procesevaluatie (ENPT-B8.V.14)