Docentenopleiding

Onder deze kop is zodra er is ingelogd op de website mijn gehele portfolio te vinden welke is opgesteld voor de tweedegraads docentenopleiding “Leraar Technisch Beroepsonderwijs, Docent ICT” aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle welke in 2018 met een diploma is afgesloten.
Er is voor de opleiding aan de VU Amsterdam, waarbij de bewaamheid tot docent eerstegraad informatica behaald is, geen portfolio opgesteld.