Home

Deze site is opgezet om mijn digitale portfolio een plaats te geven. Het portfolio is opgesteld naar aanleiding van de studie die ik in 2014 ben gestart, de deeltijdopleiding “Leraar Technisch Beroepsonderwijs, Docent ICT” aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Deze opleiding heb ik inmiddels positief en met een cum laude resultaat afgerond. 

Tijdens mijn werk binnen IBM als IT Specialist heb ik meerdere rollen gehad waarbij ik mijzelf veel aspecten van de ICT heb eigen gemaakt. Tijdens mijn rol binnen het team “Collaborative Computing” ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met het opstellen en geven van eindgebruikers educatie. In 2007 ben ik gaan werken op het Pleysier College Westerbeek als onbevoegd docent. Ik geef daar momenteel nog steeds met veel plezier les aan Havo en Vwo leerlingen waarbij ik ze les geef om ze voor te bereiden op het staatsexamen informatica.

Het portfolio bevat een digitale opsomming van bestanden en informatie, waarin staat beschreven wat mijn competenties zijn, welke producten ik gemaakt heb en welke ervaringen en ontwikkelingen ik tijdens mijn werkzaamheden en studie heb opgedaan.

Tip:
Er zijn meerdere pagina's met bijlagen, als deze in eerste instantie niet te zien zijn wordt aangeraden om de webpagina te verversen (via F5 op toetsenbord).